بهترین مطالب

جدید ترین پست ها

اخبار
17

درخواست کیا از حذف استخدام به نفع کارمندان

سئول، 18 آوریل (یونهاپ) -- شرکت کیا، شرکت خودروسازی شماره 2 کشور، درخواست کرده است که لغو استخدام به نفع فرزندان کارکنان باشد.

برابری عمومی اتحادیه خودروسازان ، بازنشستگان اصل و نسب و کارمندان بلندمدت با ۲۵ سال در کیا فرآیند استخدام هستند.

پیش از این، سندیکاهای کارگری کره ای و کیا از دستور عمل خودداری می کردند.

p> Yoon Suk Yeol en plus از شیوه استخدام انتقاد کرد، به طور مساوی اولویت های خود را دارد و حساب اتحادیه ها و سایت ها را اندازه گیری می کند.

این عکس منطبق با کیا Corp، پارسونگی این خودروساز سئول را نشان می دهد.
(یونهاپ)

sam@yna.
co.
kr
(END)