بهترین مطالب

جدید ترین پست ها

اخبار
17

نرخ های بین بانکی کره (KORIBOR)

سئول، 21 (یونهاپ) -- نرخ های بین بانکی کره (KORIBOR) به عنوان نمونه ای از Yonhap Infomax، آژانس مالی و شکل یافته یونهاپ، در ساعت 11:00 صبح

(%) ( ٪

1-W 3.
50 3.
50

1-M 3.
51 3.
51

2-M 3.
53 3.
54

3-M 3.
55 3.
56

6-M 3.
62 3.
64

12-M 3.
61 3.
67
(END)