بهترین مطالب

جدید ترین پست ها

اخبار
17

دولت مرده گیونگگی را متوقف کنید

سئول، 25 (یونهاپ) -- یک زاویه کره ای برای شنبه حمله به بزرگ ترین زندانی گیونگگی مواد مخدر.

سوون به یقه او کت و شلوار می بندد، و می گوید: "بر اساس مواد دشوار است.
تاریخ ارسال.
"

نام کیونگ پیل 32 ساله، استان گیونگگی، به اتهام مت آمفتامین در آپارتمانی در یونگین، در 40 کیلومتری سئول، پنجشنبه بازداشت شده است.

اعضای او با پلیس تماس گرفتند، مشکوک به مصرف مواد بودند.

در بازداشت، سرنگ هایی که ظاهراً به نظر می رسید مواد مخدر بودند.
متامفتامین بودند و مطمئن بودند.

kokobj@yna.
co.
kr
(END)