بهترین مطالب

جدید ترین پست ها

اخبار
17

بازرسی جرثقیل توسط افسر ایمنی پاورپوینت جامع سلامت جرثقیل

حادثه سقوط بار جرثقیل و له شدن ماشین

بازرسی جرثقیل توسط افسر ایمنی پاورپوینت جامع سلامت جرثقیل

5-5-43-4- استفاده از دو جرثقیل مشابه در صورت امکان.

5-5-43-5- بالا و پایین بردن دفعه بصورت هماهنگ و یکنواخت توسط دو جرثقیل.

5-5-45- در موقع اتصال مفتول فلزی بکسل بلند کننده بار یا حلقه زنجیر به کجک جرثقیل، حلقه آن می بایست به‌ کمال کف شاخه قلاب قرار گرفته باشد.

5-5-61-1- سیم بکسل هایی که از روی جرثقیل بمنظور استفاده مجدد برداشته می شوند باید قبل از انبارشدن کاملاً تمیز شده و با مواد مناسب روغنکاری شوند.

5-5-61-3- سیم بکسل در داخل انبار می بایست مرتبا بازرسی شده و درصورت نیاز روغن کاری شود

5-5-64-از قفل شدن قرقره راهنما (شیاردار) می بایست خودداری شده و قرقره در فواصل زمانی منظم مرتباً می بایست بازرسی شود تا اطمینان ثمره گردد که آن ها دچار چرخش نشده اند.

5-6- فعالیت ایمن با جرثقیل موبایل:

5-6-3- جرثقیل نباید بار خویش را حمل نماید هم در صورتیکه تسلط انجام این عملیات را داشته باشد.

 

بازرسی جرثقیل دروازه ای

 

بازرسی ایمنی جرثقیل

 

استاندارد بازرسی جرثقیل ها

 

بازرسی جرثقیل اصفهان

 

پاورپوینت جامع سلامت جرثقیل نیما جاویدان